HistoriekDe V.Z.W. HIPPOC werd gesticht op 15 november 1986 door 10 personen, voornamelijk onder impuls van Xaveer DE BOECK. Deze laatste raakte als psycholoog en lesgever aan toekomstige opvoeders, geboeid door een documentaire op de Nederlandse televisie waarin de mogelijkheden van het therapeutisch paardrijden werden behandeld. Omdat hij zelf ruiter was besloot hij na te gaan waar in BelgiŽ aan hippotherapie werd gedaan en in hoeverre men in medisch-pedagogische instituten, dagcentra en bezigheidshomes voor personen met een handicap op de hoogte was van het bestaan van hippotherapie.
Uit de zoektocht bleek dat heel wat instellingen de therapie kenden en ook soms zelf hadden uitgeprobeerd, maar gestopt waren wegens het gebrek aan aangepaste accommodatie, paarden en geschoold personeel. Verder bleek dat in Vlaanderen op dat ogenblik enkel in de manege voor hersenverlamden te Landegem op grote schaal aan hippotherapie werd gedaan.
Geboeid door de literatuur en gestimuleerd door de contacten met onder andere Landegem, zocht hij in zijn vrienden- en kennissenkring naar mensen die mee het initiatief wilden nemen om op kleine schaal het nut van hippotherapie en de nood eraan in eigen streek te onderzoeken. De stichtende leden werden aangezocht omwille van hun gekende sociale bewogenheid en hun specifieke professionele bekwaamheden.  
 
 


Hippo
Meter
Hippo
Peter
Hippo
Pers
Hippo
Fotogallery
Hippoc vzw - 2013